Vi tilbyder følgende

For private skovejere:
– Grøn Driftsplan
– Skovkort
– skovadministration
– skovrejsning

For kommuner:
– Vurdering af risikotræer
– parkudviklingsplaner
– skovrejsning
– håndtering af udbud af grønne driftsopgaver
– GIS dataindsamling

For juletræsdyrkere:
– årsplaner og administration
– GlobalG.A.P. Certificering
– tilsyn og rådgivning
– jordprøver og gødningsanbefalinger