Nyt driftskort?

 • GIS-team på 5 dygtige medarbejdere med stærke faglige kompetencer
 • Danmarks mest omkostnings-effektive setup på arealregistrering
 • Nem opdatering og vedligeholdelse
 • Mulighed for driftsoptimering og forbedret brugeroplevelse

Kæmpeporesvamp Vurdering af risikotræer

Vi tilbyder kommuner:

 • Vurdering af risikotræer
 • Parkudviklingsplaner
 • Projektering af skovrejsning
 • Håndtering af udbud af grønne driftsopgaver
 • GIS dataindsamling, registrering af udearealer
 • Administration af skov- og naturarealer

Vi tilbyder private skovejere:

 • Grøn Driftsplan
 • Skovkort
 • Skovadministration
 • Skovrejsning
 • Ansøgning om tilskud