Tjek dine nye kulturer for snudebiller:

Læs mere her

Der er gode priser på træmarkedet

Det er en god ide at få tyndet særligt de yngre bevoksninger i det nuværende marked.

Tynding af ung skovfyr kultur

Kæmpeporesvamp Vurdering af risikotræer

Vi tilbyder kommuner:

 • Vurdering af risikotræer
 • Parkudviklingsplaner
 • Projektering af skovrejsning
 • Håndtering af udbud af grønne driftsopgaver
 • GIS dataindsamling, registrering af udearealer
 • Administration af skov- og naturarealer

Vi tilbyder private skovejere:

 • Grøn Driftsplan
 • Skovkort
 • Skovadministration
 • Skovrejsning
 • Ansøgning om tilskud

 

Nyt driftskort?

Se mere på 32N.dk