Vi er i fuld gang med årsplaner for de fleste skovejendomme netop nu og glæder os over at se foryngelsen komme godt de fleste steder. Der er gode priser på træmarkedet og det er en god ide at få tyndet særligt de yngre bevoksninger i det nuværende marked.

Kæmpeporesvamp Vurdering af risikotræer

Vi tilbyder kommuner:

 • Vurdering af risikotræer
 • Parkudviklingsplaner
 • Projektering af skovrejsning
 • Håndtering af udbud af grønne driftsopgaver
 • GIS dataindsamling, registrering af udearealer
 • Administration af skov- og naturarealer

Vi tilbyder private skovejere:

 • Grøn Driftsplan
 • Skovkort
 • Skovadministration
 • Skovrejsning
 • Ansøgning om tilskud

 

Nyt driftskort?

Se mere på 32N.dk