Administration udføres på timebasis. Det drejer sig primært om:

  • Opdatering af skovkort og bevoksningsliste
  • Bogholderi og regnskab
  • Løn
  • Indberetning til Danmark Statistik og lignende
  • Vedligehold af skovens hjemmeside
  • Kommunikation og IT
  • Certificering