Anders Fischer Skovkonsulenterne

Renholdelse i skovrejsning

"Der skal holdes rent - ikke gøres rent"

- sådan er det gamle mantra indenfor renholdelse i skovkulturer og det er der en god grund til. Det betyder, at man skal holde ukrudtet væk inden det når at etablere sig på arealet og det er klart det billigste.


Der kan bruges flere forskellige metoder til at holde de nye skovkulturer rene. Det billigste er ofte at bruge kemiske sprøjtemidler - typisk en blanding af både jordmidler og bladmidler. Flere steder ønsker man dog at etablere skov uden brug af sprøjtemidler og alternativet er en dybdepløjning eller mekanisk renholdelse. Størrelsen på tilskud gradueres efter hvilken metode man anvender ved privat skovrejsning.

Anvendes mekanisk renholdelse, så bør det tænkes ind før man planter så planteafstanden tilpasses det redskab man vil bruge til renholdelsen. Herunder ses et billede af en skovrejsning som renholdes mekanisk med ATV og planterne er derfor plantet i forbant, så der kan køres både på kryds og tværs i kulturen. Typisk vil man ellers have en række med ukrudt stående imellem planterne hvis der renholdes mekanisk på steder hvor der ikke er plantet i forbant.

 

Mekanisk renholdelse af skovrejsning plantet i forbant

 

Få mere ud af din skov...

Gratis information om aktuelle problemstillinger som skovsundhed, træpriser og frister for ansøgning om tilskud
Der udsendes ca. 4-8 mails om året. Du kan til enhver tid afmelde den gratis service.

Forstkandidat Anders Fischer

Skovkonsulenterne ledes af Forstkandidat Anders Fischer.

Forstkandidat Anders Fischer

Anders har mere end 10 års praktisk erfaring med skovdrift, planter og handel med træ.

Den praktiske erfaring bygger på dyb faglighed som Forstkandidat færdig uddannet i 2002.

Læs mere her: CV Anders Fischer.