Anders Fischer Skovkonsulenterne

Nyt kontor på Sjælland

Kontor Sjælland

 Christoffer Schou står i spidsen for det nye kontor som bringer Skovkonsulenterne tættere på kommuner og skovfogeder på Sjælland.

SKOVREJSNING DÆMPER TRAFIKSTØJ

Skovrejsning dæmper trafikstøj

En familie bosat på en gård nær Århus var generet af lyd og udsyn til motorvejen. På ønskelisten var derimod en skov der kunne byde på naturoplevelser for hele familien. SKOVkonsulenterne blev kontaktet tidligt i processen og var med hele vejen fra ide til anlæg.

Dispensation fra Å-beskyttelseslinien

Først var det nødvendigt med en dispensation fra Å-beskyttelseslinien og det blev opnået gennem en positivt dialog med Aarhus kommunes medarbejdere. Der blev stillet krav til anvendelse at naturligt hjemmehørende arter omkring åen, danske provenienser og taget særlige hensyn til beplantningens æstetiske fremtoning i ådalen.

Plantning i forbandt

I næste fase blev der indhentet tilbud på planter og tegnet kontrakter med entreprenører. Der var indgået en aftale med Aarhus vand omkring at undgå brugen af pesticider på arealet, så det skulle altså renholdes mekanisk. For at kunne lave en optimal mekanisk renholdelse blev der plantet i forbandt - på den måde kan der køres både på kryds og tværs i beplantningen med ATV. Skovejeren havde i forvejen en ATV med en strigle, som med mindre ændringer kunne bruges og på den måde fik ejeren mulighed for selv at renholdelse bevoksning forholdsvist billigt.

Plantning i forbandt

Hegning op mod skrænt

På den ene side at beplantningen skulle der hegnes op mod en skrænt. Man kan så enten vælge at rykke hegnet og beplantningen 3-4 meter ud fra skrænten eller sætte et lidt højere hegn op. Et billigere alternativ kan være at forlænge et normalt skovhegn på 1,6 meter ved at sætte lidt højere hegnspæle og binde en synlig tyk hvid snor på toppen. Det afholder ofte vildtet fra at springe over, hvis det er en mindre indhegning og vildttrykket ikke er alt for voldsomt.

Fakta skovrejsning

Kunde:
Peter Elgaard Sørensen

Anbefaling:
"God rådgivning - altid tilgængelig og har tid til en snak om tingene"

Anlægsår:
2012

Skovkonsulenternes opgaver:

  • Myndighedsdialog og udfærdigelse af ansøgning om dispensation fra Å-beskyttelseslinien
  • Tilplantningsplan og kortmateriale
  • Indkøb af planter og kontrol af planter
  • Plan for hegning og aftale med entreprenør
  • Igangsættelse og kontrol af entreprenører
  • Plan for renholdelse

Forstkandidat Anders Fischer

Skovkonsulenterne ledes af Forstkandidat Anders Fischer.

Forstkandidat Anders Fischer

Anders har mere end 10 års praktisk erfaring med skovdrift, planter og handel med træ.

Den praktiske erfaring bygger på dyb faglighed som Forstkandidat færdig uddannet i 2002.

Læs mere her: CV Anders Fischer.