Om Skovkonsulenterne

Skovkonsulenterne yder uafhængig rådgivning. Vi har specialistviden i krydsfeltet mellem biologi, økonomi, jura og driftsteknik. Missionen er at skabe større naturværdi og ejerglæde i Danmark. Det gør vi gennem konkret, præcis og helhedsorienteret rådgivning.

 

Formål

Baggrunden for at skabe virksomheden, er ønsket om at tilbyde rådgivning af høj kvalitet. Vi har fokus på at gøre det, der er bedst for ejerne af de arealer vores rådgivning omhandler. Alle ejere af skov og naturarealer er på langt sigt bedst tjent med løsninger, der er bæredygtige for naturen. Derfor er grundlaget for vores rådgivning, at vi vil skabe større naturværdi på de skov- og naturarealer vi arbejder med.

Skovkonsulenterne startede som rådgiver og administrator på en række mindre skovejendomme. Allerede i løbet af virksomhedens første år blev der indgået rammeaftale med Naturstyrelsen omkring overvågning af naturen og det blev startskuddet til udvikle virksomheden i retning mod mere og mere komplicerede opgaver. Idag rådgiver Skovkonsulenterne derfor om arealforvaltning i mere bred forstand og omfatter således også parkudviklingsplaner og vurdering af risikotræer – typisk når opgaverne bliver arbejdskrævende, komplicerede eller kræver særlige kompetencer. Kunderne består derfor idag af en lang række professionelle arealforvaltere (skovfogeder, godsforvaltere, landmænd, kommunalt ansatte biologer eller skovfogeder, landskabsarkitekter og ingeniører).

Det gamle kerneområde med skovdrift og skovrejsning er stadig en vigtig del af vores virke og Skovkonsulenterne rådgiver idag på ca. 100 skovejendomme. Opgaver for kommuner, fonde, ejendomsudviklere, virksomheder og foreninger fylder dog også meget.

Skovkonsulenterne har særlige kompetencer indenfor GIS og planlægning på baggrund af geo-data. Visualisering af fremtidig udvikling eller problematikker indenfor arealforvaltning er et arbejdsområde i stor udvikling.