Rådgivning af skovejere udføres på timebasis. Det drejer sig typisk om:

  • Opgavebeskrivelse og aftaleindgåelse vedrørende praktiske opgaver og handel, samt kontrol af disse
  • Budget og årsplaner for aktiviteter i skoven
  • Tilskudssager, herunder skovrejsning
  • Lovgivning og dispensationsansøgninger
  • Registrering og plan for beskyttelse af særlige arter i skoven (urter, svampe og insekter)
  • Dialog med kommune, styrelser og øvrige interessenter