Snudebiller i nytilplantede skovkulturer

Her viser vi hvordan gnav fra snudebiller ser ud og fortæller hvad du kan gøre for at undgå det:

Snudebiller gnaver barken af små træer og det kan slå træerne ihjel. Det starter i april-maj måned og kan vokse i omfang frem til juli måned. Det kan også ske senere på året, men skaden bliver ofte ikke så stor.

Man kan reducere problemet ved flere forskellige tiltag.

1)  Ved at plante under en skærm af større træer.

2)  Ved at jordbearbejde inden plantning så der er mineralsk jord rundt om planten i 30-40 cm omkreds.

3) Ved at anvende selvforyngelse eller naturlig foryngelse fremfor plantning

4) Ved at lade arealet hvile i 3-4 vækstsæsoner inden der plantes

5) Og endelig ved at behandle planterne med pesticider

Borede huller kan reducere problemet med snudebiller:

Når borede huller reducerer problemet med snudebiller, så skyldes det at snudebiller helst bevæger sig hvor der er organisk materiale. Enhver metode som fjerner organisk materiale omkring planterne, så der kun er ren mineraljord, vil medvirke til at reducere problemerne med snudebiller.