Vurdering af risikotræer

Mange skovejere bevarer gamle, markante træer langs veje og skovbryn af hensyn til historie og herlighedsværdi. Tilsyn udført af skovbrugsfaglige eksperter kan afgøre om træerne har en betydelig skade, der kræver at træet beskæres eller fældes – eller om de kan bevares i mange år fremover.

Gennemprøvet standard

At vurdere, hvorvidt et træ viser synlige symptomer på nedsat stabilitet kræver faglighed. Skovkonsulenterne har højtuddannede specialister til opgaven. Hvert træ vurderes efter en fast standard, som sikrer at alle relevante parametre er vurderet, og som også sikrer ensartet vurdering træerne imellem. 

Her ses kæmpeporesvamp (Meripilus giganteus), som giver et forholdsvist hurtigt styrketab i rødderne.
Her ses kæmpeporesvamp (Meripilus giganteus), som giver et forholdsvist hurtigt styrketab i rødderne.

En af parametrene, der måles på er synlige svampe. Nogle vednedbrydende svampe angriber levende ved, og svækker eller dræber træet. Andre svampe lever udelukkende i ved, som allerede er dødt, eksempelvis en død gren, og er derfor i fredelig sameksistens med træet. Der er desuden stor forskel på, hvor hurtigt de skadelige svampe breder sig, hvilket også har betydning for handlingsanbefalinger.  

Respekt for erfaring og faglighed

Vi samarbejder med jeres fagpersoner, som allerede har viden og erfaring omkring risikotræer. På den måde kan vi indrette indsatsen til de områder, hvor det giver mest værdi.

Ved at få en faglig vurdering fra Skovkonsulenterne får man altså et kvalificeret beslutningsgrundlag, og kan dermed bibeholde værdifulde træer så længe, som det er forsvarligt.

Kontakt Sigrid Lynæs, tlf. 30 80 62 20 eller Anders Fischer, tlf. 61 30 88 58