Cases kommunale kunder:

Randers Kommune: Siden 2013 har vi samarbejdet med Randers Kommune omkring udvikling af naturværdier på de offentligt arealer. Vi hjælper med til at sikre et det økonomiske grundlag for at naturplejen kan udføres ved at søge EU-støtte til arealerne.

Holstebro Kommune: Artsregistrering af vedplanter, urter og mosser – beregning af naturværdier. Udarbejdelse af rapport og baseline-studie som kan gentages så udvikling kan følges. udført i 2017.

Herning Kommune: Siden 2015 har vi samarbejdet med Herning Kommune omkring udarbejdelse af parkudviklingsplaner med fokus på borgeroplevelser, biodiversitet og plejeplaner. Vi sikrer inddragelse af kommunens interessenter og skaber ejerskab for planen lokalt.

Yderligere kommunale kunder: Viborg Kommune , Vejle Kommune, Silkeborg Kommune, Ikast Brande Kommune, Mariager Fjord Kommune, Norddjurs Kommune og Aarhus Kommune.

Cases private kunder:

Mattrup Gods: Planlægning af skovdrift og udvikling af forvaltningen i samarbejde med interessenter.

Wedellsborg og Frijsenborg Godser: Specialopgaver omkring ammoniakfølsom skov, ekspropriation, VVM-undersøgelser.

NCC/Banedanmark: Plan for bevoksningspleje på Banedanmarks arealer.