Bevar de gamle træer længst muligt!

Med en risikorapport og handlingsanbefalinger i hånden er du godt klædt på til at træffe kloge beslutninger om de gamle træer. Læs mere her.

Der er gode priser på træmarkedet

Det er en god ide at få tyndet særligt de yngre bevoksninger i det nuværende marked.

Tynding af ung skovfyr kultur

Tjek dine nye kulturer for snudebiller:

Læs mere her

Kæmpeporesvamp Vurdering af risikotræer

Vi tilbyder kommuner:

 • Vurdering af risikotræer
 • Parkudviklingsplaner
 • Projektering af skovrejsning
 • Håndtering af udbud af grønne driftsopgaver
 • GIS dataindsamling, registrering af udearealer
 • Administration af skov- og naturarealer

Vi tilbyder private skovejere:

 • Grøn Driftsplan
 • Skovkort
 • Skovadministration
 • Skovrejsning
 • Ansøgning om tilskud

 

Nyt driftskort?

Se mere på 32N.dk