Vores ydelser:

Planlægning og analyse
 • Ressourceoptimering og grøn omstilling med henblik på cirkulær økonomi
 • Landskabsanalyse, byudvikling og parkudviklingsplaner
 • Udvikling af landbrug i områder med ammoniakfølsom skov
 • Interessent-analyser og faciliterende konflikthåndtering
Udbud, driftsopgaver og GIS
 • Udbudsprocesser og kravbeskrivelser
 • Arealregistrering og udarbejdelse af driftskort
 • Driftsplanlægning på baggrund af GIS-data
 • GIS-analyse som støtte til langsigtet arealforvaltning
Arealforvaltning
 • Grønne driftsplaner og udviklingsplaner
 • Kommunal skovdrift med borgerinddragelse
 • Artsregistrering og beregning af naturtilstand
 • Privat skovdrift og tilskudsansøgninger
 • Administration af større private ejendomme med skov og natur (>100 ha)
Projektledelse og faglig sparring
 • Social innovation med fokus på bæredygtighed
 • Citizen science, dataindsamling og geo-data
 • Frivillighed, engagement og lokalt ejerskab
 • Brugerdrevet innovation & udvikling