Vi tilbyder kommuner:

 • Vurdering af risikotræer
 • Parkudviklingsplaner
 • Projektering af skovrejsning
 • Håndtering af udbud af grønne driftsopgaver
 • GIS dataindsamling, registrering af udearealer
 • Administration af skov- og naturarealer
Skovkonsulenterne udfører skovadministration for private skovejere

Vi tilbyder private skovejere:

 • Grøn Driftsplan
 • Skovkort
 • Skovadministration
 • Skovrejsning
 • Ansøgning om tilskud

 

Vi tilbyder juletræsdyrkere:

 • Årsplaner og administration
 • GlobalG.A.P. Certificering
 • Tilsyn og rådgivning
 • Jordprøver og gødningsanbefalinger
 • Afsætning af juletræer